Generelle vilkår for bruk av AdvokatOnline

Brukervilkårene angir vilkårene for logg inn og bruk av tjenestene på advokatonline.no ("Nettstedet"). Advokatonline.no eies av AdvokatOnline AS.

Følgende forretningsvilkår er felles for Nettstedet, uavhengig av hvilke tjenester du bestiller for levering. Disse betingelsene kan endres av AdvokatOnline uten forutgående varsling. AdvokatOnline påtar seg intet ansvar utover det som er nevnt her. Ved motstrid mellom bestemmelser i vilkårene her og bestemmelser i de spesielle vilkårene knyttet til den konkrete avtalen, har sistnevnte bestemmelser forrang.

Alt innhold, tekst, grafikk, logoer, programkode og software på eller tilknyttet til AdvokatOnlines hjemmeside tilhører AdvokatOnline eller AdvokatOnlines leverandører. Rettighetene er beskyttet av norske og internasjonale regler. Kopiering, fremstilling, gjengivelse, spredning eller nedlasting uten forutgående skriftlig godkjennelse av AdvokatOnline er strengt forbudt. Bruker kan heller ikke, helt eller delvis, endre, leie, lease, låne, distribuere eller selge verker av tjenestene eller programvaren. Medlemmer får en begrenset bruksrettighet til innholdet på Nettstedet som kun omfatter bruk innad i egen virksomhet.

Bruker forplikter seg til ikke å foreta handlinger som kan påføre AdvokatOnline AS eller våre leverandører erstatningsansvar i forbindelse med bruken av tjenesten eller Nettstedet.

Tjenestene på AdvokatOnline sine hjemmesider er tilgjengelige for alle norske enheter med eget organisasjonsnummer, såfremt disse blir akseptert som brukere hos AdvokatOnline. AdvokatOnline forbeholder seg retten til å utestenge enhver bruker som bryter noen av bestemmelsene i denne brukeravtalen. AdvokatOnline forbeholder seg retten til å kredittvurdere en bruker før status som bruker gis, og har ubegrunnet rett til å velge å ikke akseptere en ny bruker.

Data som blir lagt inn av brukeren regnes som brukerens eiendom og brukeren har full råderett over dataene. AdvokatOnline har likevel rett til å slette data som de anser som skadelig for systemet eller data som er ulovlig etter norsk lov.

Kildekoden, design og annet som hører til under applikasjonen har kun AdvokatOnline råderett over. Det vil si at brukeren verken kan endre, kopiere, videreselge eller på noen måte disponere over applikasjonen uten en skriftlig avtale om dette med eier.

Tilgang til å gjennomføre handel og fullt innsyn i alle tjenester på AdvokatOnline er avhengig av hvilke rettigheter brukeren er registrert med. Prisen på tjenestene bestemmes av AdvokatOnline.

Ønsker kunden ulike spesialtilpasninger av applikasjonen så gjøres det hvis AdvokatOnline finner det ønskelig. AdvokatOnline vil eventuelt gi et individuelt pristilbud for en slik jobb. Alle spesialtilpasninger kan også bli tilgjengelig for andre kunder av applikasjonen uten at det medfører vederlag til kunden som har betalt den aktuelle spesialtilpassningen.

AdvokatOnline vil gjøre sitt beste for at hjemmesidene og tjenestene skal være uforstyrret, feilfrie, rettidige, sikre, effektive og pålitelige. AdvokatOnline påtar seg imidlertid ikke ansvar for eventuelle feil og mangler, herunder følgene av dette, som ikke skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra AdvokatOnlines side.

AdvokatOnline vil sørge for at opplysninger om brukeren ikke blir misbrukt, solgt eller på annen måte overført til utenforstående tredjeparter.

Tjenestene og produktene som selges via Nettstedet, selges og leveres på de vilkår som følger av de til enhver tid gjeldene vilkårene for de enkelte typer tjenester. AdvokatOnline påtar seg intet ansvar utover det som er nevnt i de spesielle salgs- og leveringsvilkårene.

AdvokatOnline forbeholder seg retten til enhver tid endre tjenestene eller Nettstedet, eller å endre på vilkårene knyttet til bruken av tjenesten eller Nettstedet. Det tas forbehold om trykkfeil av enhver art.