Leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter

Se også generelle vilkår for bruk av AdvokatOnline.

Dokumentet leveres på følgende vilkår:

AdvokatOnline AS leverer dokumentet under forutsetning av at brukeren har fylt inn riktige opplysninger og ellers gått fram som beskrevet i vår veiledning under advokatens tips. Dokumentet er en generell avtale kvalitetssikret av advokater og er ment til den bruk som er angitt og forklart i beskrivelse og innledning til dokumentet.

Ved behov for endringer i den ferdige dokumentteksten bør bruker ta kontakt med AdvokatOnline AS på vår juridiske vakttelefon eller pr. e-post. Det etableres med dette ikke noe alminnelig klientforhold. AdvokatOnline AS kan ikke påta seg ytterligere rådgivning e. l., men vil kunne videreformidle dette til et samarbeidende advokatkontor. Klientforhold etableres da på vanlige vilkår med dette advokatkontoret.

AdvokatOnline AS tar ikke ansvar for feilbruk fra brukerens side. AdvokatOnline AS har heller ikke ansvar for feil eller forsinkelser som skyldes teknisk svikt.

Alt innhold på AdvokatOnline sine sider er opphavsrettslig beskyttet. Brukeren har kun tillatelse til å laste ned og bruke dokumentet i det avtaleforholdet som er forutsatt ved utfyllingen av avtalen.

Dokumentet anses som levert når teksten er generert og fremkommer på skjermen. Det ferdige dokumentet kan fritt lastes ned på egen datamaskin. Eventuelle reklamasjoner må være rettet mot AdvokatOnline innen 14 dager.

Alt kjøp av enkeltdokumenter skjer ved bruk av eMynt (link til vår nye side om eMynt). Det er tilrettelagt at slik de som ikke har eMynt konto i løpet av få minutter kan opprette en konto og "fylle på" nødvendig beløp. Alle priser er oppgitt inklusive mva.

Avtalen forutsettes brukt slik den blir levert av AdvokatOnline AS. AdvokatOnline AS tar ikke ansvar for eventuelle følger av at bruker har endret innholdet i dokumentet e. l.

Dersom brukeren ved utarbeidelse av et dokument aktsomt har fulgt de anvisninger som er beskrevet ovenfor og det senere viser seg å inneholde juridiske feil som medfører direkte eller indirekte økonomisk tap, er AdvokatOnline AS sitt erstatningsansvar begrenset oppad til dokumentets kjøpspris for kunden. Eventuelle feil i dokumenter som kjøper har opprettet for tredjepart, eller videresolgt til tredjepart, erstattes ikke av AdvokatOnline AS.