VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Avskjedigelse av arbeidstaker

Avskjedigelsen
Avskjedigelsen skal være skriftlig, og den skal gi orientering om adgangen til å kreve forhandlinger, reise søksmål samt hvilke frister som gjelder. Arbeidstaker kan kreve å få skriftlig orientering om årsaken til avskjedigelsen.

Ulovlig/usaklig avskjedigelse
Arbeidstaker som mener avskjedigelsen ikke er lovlig, kan kreve forhandlinger med arbeidsgiveren og eventuelt gå til sak, se arbeidsmiljøloven § 17-3.

Dette er i korte trekk framgangsmåten i slike saker:

Forhandlinger
Arbeidstakeren kan kreve forhandlinger med arbeidsgiveren. Et slikt krav må framsettes skriftlig innen 2 uker etter at avskjeden er mottatt. Det er arbeidsgiveren som skal sørge for at forhandlingsmøte blir holdt snarest mulig, og senest 2 uker etter at kravet er mottatt.

Under forhandlingene kan begge parter bruke medhjelper som advokat, tillitsvalgt eller annen rådgiver.

Forhandlingene skal sluttføres i løpet av 2 uker. Det skal settes opp en protokoll som underskrives av partene og deres rådgivere.

Søksmål
Når man ikke fram til enighet ved forhandlinger, kan arbeidstakeren reise søksmål.

Arbeidstakeren kan også reise søksmål, eller underrette arbeidsgiver om at søksmål vil bli reist, uten at det har vært holdt forhandlinger. Arbeidsgiveren kan da skriftlig og innen 2 uker, kreve forhandlinger. Samtidig skal arbeidsgiveren underrette retten om at forhandlinger vil bli holdt. Arbeidstakeren plikter å møte til slike forhandlinger.

Søksmålsfrist
Søksmål må reises innen 8 uker etter at forhandlingene ble avsluttet, eller 8 uker fra avskjeden fant sted.

Er ikke avskjedigelsen skjedd skriftlig, gjelder ikke noen søksmålsfrist. Det samme gjelder hvis avskjedigelsen mangler de opplysninger avskjeden skal inneholde, se ovenfor i innledningsavsnittet. Blir søksmål i slike tilfeller reist innen 4 måneder, skal avskjedigelsen kjennes ugyldig, med mindre dette er åpenbart urimelig.

Hvis arbeidstakeren bare krever erstatning, og ikke gjeninntakelse i jobben, er søksmålsfristen 6 måneder fra avskjedigelsen fant sted.

Retten til å stå i stillingen
I motsetning til oppsigelse har ikke personer som er avskjediget rett til å stå i stillingen. Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstakeren må forlate arbeidsplassen umiddelbart. Dette medfører også at lønnsplikten opphører.

Du kan lese mer om avskjed på Jusstorget.no.

(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no