VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Arbeidsrett
Dokumenter om inngåelse og opphør av arbeidsforhold, samt en rekke andre formelle avtaler, dokumenter vedrørende arbeidsforhold.
 
Blå skrift = inngår i ditt abonnement
Brun skrift = inngår ikke i ditt abonnement (kan kjøpes enkeltvis)
 
[Tilbake]
Blankett Arbeidsavtale for advokatfullmektig (DNA) 
Blankett Arbeidsavtale for ansatt advokat (DNA) 
Blankett Arbeidsavtale for au pair 
Veiviser Arbeidsavtale for midlertidig tilsetting 
Blankett Arbeidsavtale for praktikant (trainee) 
Blankett Arbeidsavtale for sjømann / Employment agreement for seaman 
Veiviser Arbeidsavtale generell, fast deltid 
Veiviser Arbeidsavtale generell, fast heltid 
Blankett Arbeidsavtale generell, standard blankett 
Blankett Arbeidsavtale generell, standard blankett (bulgarsk tekst) 
Blankett Arbeidsavtale generell, standard blankett (engelsk tekst) 
Blankett Arbeidsavtale generell, standard blankett (estisk tekst) 
Blankett Arbeidsavtale generell, standard blankett (latvisk tekst) 
Blankett Arbeidsavtale generell, standard blankett (litauisk tekst) 
Blankett Arbeidsavtale generell, standard blankett (nordsamisk tekst) 
Blankett Arbeidsavtale generell, standard blankett (nynorsk tekst) 
Blankett Arbeidsavtale generell, standard blankett (polsk tekst) 
Blankett Arbeidsavtale generell, standard blankett (rumensk tekst) 
Blankett Arbeidsavtale generell, standard blankett (ukrainsk tekst) 
Blankett Arbeidsavtale generell, standard blankett (vietnamesisk tekst) 
Veiviser Arbeidsavtale ledere 
Veiviser Arbeidsavtale, daglig leder/administrerende direktør 
Veiviser Arbeidsreglement 
Blankett Avskjedigelse arbeidstaker (engelsk) Dismissal with immediate effect 
Veiviser Avskjedigelse av arbeidstaker 
Blankett Avtale om opphør av arbeidsforhold (sluttavtale) 
Blankett Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering (NAV) 
Blankett Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass 
Blankett Fullmakt 
Blankett Fullmakt, tilbakekallelse 
Blankett INFO Arbeidsmiljøloven - engelsk oversettelse 
Blankett Konkursbegjæring - lønnskrav 
Blankett Krav om sykepenger ? midlertidig ute av inntektsgivende arbeid 
Blankett Melding fra arbeidsgiver til NAV ved masseoppsigelse / permittering 
Blankett Melding til arbeidstakerregisteret 
Blankett NAV - komplett skjemasamling 
Blankett Oppholds- eller arbeidstillatelse (UDI) 
Blankett Oppholds- eller arbeidstillatelse, søknad om fornyelse 
Veiviser Oppsigelse av arbeidstaker 
Blankett Oppsigelse av arbeidstaker (engelsk tekst) - Notice of dismissal 
Blankett Permitteringsvarsel - bestemt tidsperiode 
Blankett Permitteringsvarsel - delvis - bestemt tidsperiode 
Blankett Permitteringsvarsel - delvis - ubestemt tidsperiode 
Blankett Permitteringsvarsel - ubestemt tidsperiode 
Blankett Sluttattest - med angivelse av personlige egenskaper 
Blankett Sluttattest - uten angivelse av personlige egenskaper 
Blankett Søknad om arbeidstilsynets samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9 (byggesaksblankett 5177) 
Blankett Søknad om lønnsgarantidekning - blankett A:
Melding om lønnskrav til konkursboet
 
Blankett Søknad om lønnsgarantidekning - blankett B:
Samleliste for bostyrer
 
Blankett Søknad om lønnsgarantidekning - blankett B:
Samleliste for bostyrer m/ sortering (Excel regneark)
 
Blankett Søknad om lønnsgarantidekning - blankett C:
Opplysninger om boet og kravene
 
Blankett Taushetserklæring (advokater, prester og helsepersonell) 
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no