VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Forliksklage i gjeldssak

OBS: Denne malen har ingen logikk som kalkulerer og summer de beløpene som blir lagt inn. Tilsvarende mal med kalkulering og summering kan du laste ned ved å klikke her.

Denne forliksklagen er begrenset til tvangsinndriving av fordringer i gjeldssaker (derunder forlfalte og ikke betalte fakturaer).

En sak mot en part (gjelder på privat- og juridiske personer) starter i forliksrådet. Dette forutsetter likevel at skyldneren har oversittet en betalingsfrist på minst 14 dager fastsatt i en betalingspåminnelse (purring) eller inkassovarsel, som er sendt etter forfall og som angir kravets størrelse og hva saken gjelder. Familiesaker, saker mot stat og kommune og saker om patenter mv kan ikke behandles av forliksrådet, jfr Tvisteloven § 6-1 (1). I sak om formuesverdier på minst kr 125.000 hvor begge partene har vært representert ved advokat kan partene hoppe over forliksrådet og gå direkte for tingretten, jfr Tvisteloven § 6-2 (2)

Dom for kravet i forliksrådet er nødvendig for å kunne ta utlegg hos skyldneren. Unntak for dette gjelder dersom partene på forhånd har avtalt at gjelden kan inndrives uten søksmål.

Forliksklagen må innleveres eller sendes det forliksråd der den som kreves for noe har verneting. Det finnes et forliksråd i hver kommune. Hovedregelen er at forliksklagen sendes til forliksrådet i den kommune skyldneren har sitt kontor- eller bostedsadresse, men det finnes også enkelte andre regler om hvor en forliksklage kan innleveres. En forliksklage koster 1 rettsgebyr  ("Behandlingsgebyr") og saksomkostninger kan dekkes i henhold til inkassoforskriften § 1-1 eller etterfølgende paragrafer.

Forliksklagen skal sendes i minst tre likelydende eksemplarer. Alle eksemplarene skal være helt like i innholdet, og alle skal ha underskrift i original. Hjemmel er Tvistelovens kapitel 6. Se nærmere informasjon på politi.no.

Partene blir innkalt til rettsmøte i forliksrådet. Dersom partene ikke blir enige kan forliksrådet i noen tilfeller avsi dom, eller så henviser de saken til tingretten. De sakene som starter direkte i tingretten kan bare starte der, dersom vedkommende tingrett også er rett verneting.

Relatert skjema:  Begjæring om utlegg / Forliksklage

Dersom du etter å ha fylt ut skjemaet har behov for å endre standardteksten, kan du gjøre dette ved å oppheve dokumentbeskyttelsen. Klikk her for å se hvordan dette gjøres.


 
Pris: Kr 250,- inklusiv mva.
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Betaling foregår via - en enkel og sikker betalingsløsning. Klikk her for mer informasjon om Netaxept.
 
Hent blankett >>
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no