VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Varsel om utkastelse for skyldig leie og omkostninger

Dersom leietaker etter purringer ikke betaler husleie, vil første steg i utkastelsesprosessen være å sende et varsel om utkastelse i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18.

Det forutsettes at det foreligger en skriftlig leieavtale og at leieren har vedtatt utkastelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 2. ledd. Denne blanketten er tilpasset de forhold der leietakeren ikke betaler leien som avtalt.

Varselet må være skriftlig, og det må ikke sendes før leien er forfalt til betaling. Varselet bør sendes rekommandert, men dette er ikke noe krav. Dersom varselet overleveres til leieren bør utleieren beholde en gjenpart som undertegnes av leietakeren.

I varselet blir leieren anmodet om å betale leien innen 14 dager. Betalingsfristen begynner å løpe dagen etter at varselet er mottatt. Dersom leien blir betalt til post eller bank, anses betaling å ha skjedd når leien er innlevert til banken eller posten.

Dersom leien ikke er betalt innen 14 dager, kan utleieren begjære leieren utkastet. Begjæringen om fravikelse sendes den lokale namsmann med bilag (kopi av leieavtalen, varselet, og bekreftelse på at leieren har mottatt varselet).

Gebyrsatsene finner du ved å klikke her.

Når det er grunnlag for å begjære fravikelse av husrommet kan utleier, dersom det er grunn til det, sende skriftlig varsel til sosialtjenesten (NAV) i kommunen om misligholdet, jfr husleielovens § 9-11.

I dette dokumentet fremkommer grå utfyllingsfelter. Dette er gjort for å lette utfyllingen av dokumentet. Den øvrige teksten er skrivebeskyttet, klikk her for veiledning for å låse opp dokumentet.


 
Pris: Kr 200,- inklusiv mva.
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Betaling foregår via - en enkel og sikker betalingsløsning. Klikk her for mer informasjon om Netaxept.
 
Hent blankett >>
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no