VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - før 30.06.2009 FORELDET

OBS! Det er foretatt endringer i lovverket om konsesjon og odel med virkning fra 01.07.2009 som har krever endringer i blanketten. Derfor er det en blankett fra konsesjonsfrihet før denne dato og en annen etter denne dato. Se nærmere informasjon om endringene fra Statens Landbruksforvaltning.

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom er i henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003. Dette skjema er påbudt brukt ved søknader om konsesjon. Det forutsettes at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Blanketten er utstedt av Statens landbruksforvaltning med kode SLF-0359 og er gyldig fra 01.01.2004.

Søknad om konsesjon skal sendes til ordføreren innen fire uker etter at avtalen er inngått eller erververen fikk rådighet over eiendommen. Det bes redegjort på side 3 for forhold av betydning som ikke fremgår av svarene på de spørsmål skjemaet inneholder. Skjøte, kjøpekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt takst skal vedlegges i original eller bekreftet avskrift i den utstrekning slike dokumenter foreligger. Gjelder ervervet landbrukseiendom, skal driftsplan vedlegges såfremt slik plan foreligger.

Før søknaden tas opp til behandling, skal det betales behandlingsgebyr. Gebyret blir oppkrevd av kommunen.

Rettledning følger vedlagt når du åpner blanketten.

Mer om reglene vedr. konsesjon for landbrukseiendommer finner du på Jusstorget.

Dersom du får melding om at makroene ( funksjonen som gjør at dokumentet bl.a. kan kalkulere) ikke er aktivert (enabeled) har du sannsynligvis Word 2000 eller XP. Klikk i såfall her for å se hvordan du enkelt løser problemet.


 
Pris: Kr 99999,- inklusiv mva.
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Betaling foregår via - en enkel og sikker betalingsløsning. Klikk her for mer informasjon om Netaxept.
 
Hent blankett >>
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no