VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Skøyte fast eigedom (nynorsk) (Grunnboka)

Skøyte (bokmål skjøte) brukes for å tinglyse overdragelse av fast eiendom, overdragelse av bygninger på festet tomt eller transport av festekontrakt. Ved tinglysning oppnår hjemmelshaveren rettsvern for overdragelsen/transporten overfor godtroerververe og utstederens kreditorer, jfr. tinglysingsloven kapitel 3.

Klikk her for veiledning til de enkelte feltene for utfylling av blanketten. 
Klikk her
 for sjekkliste før innsending.

Skjøtet skal utstedes i 2 eksemplarer. Den ene gjenparten beholdes av Kartverket, mens den andre mottar innsenderen i retur i kvittert stand. Husk at utstederen(e) av skjøtet, dvs de som er nevnt under skøytets pkt 4 "Overdragning frå", må signere hver side nederst da skjøtet ellers vil bli nektet tinglyst.

Dersom det i blanketten ikke til er plass til å angi alle eiendommene, selgere eller kjøpere kan dette angis i spesifikke vedlegg, se nedenfor under Relaterte blanketter.

Skjøtet sendes Kartverket Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss for tinglysing. Mer informasjon om tinglysing kan innhentes fra Statens Kartverk.   Husk å legge ved "Egenerklæring om konsesjonsfrihet" eller vedtak om konsesjon, klikk her for nærmere informasjon.

Ved innsendelse til Statens kartverk vil dokumentavgiften (2,5 % av kjøpesummen) og tinglysningsgebyret bli innkrevd i ettertid, klikk her for nærmere informasjon.  Klikk her for nærmere informasjon om avgift og gebyr ved tinglysing.

Husk at Innsender må oppgi organisasjonsnummer, jfr feltet Returneres til øverst på blanketten. Dersom organisasjonsnummeret for innsender ikke er oppgitt, vil Kartverket returnere skjøtet. I samme feltet kan innsenders interne referansenummer angis, noe som er nyttig da referansenummeret vil fremkomme på fakturaen som man mottar i ettertid. Klikk her for nærmere informasjon.

Relaterte dokumenter:
Skjøte fast eiendom - vedlegg for flere eiendommer
Skjøte fast eiendom - vedlegg for flere overdragere 
Skjøte fast eiendom - vedlegg for flere erververe (kjøpere)
Skjøte fast eiendom (bokmål) (Grunnboka) 
Overføring av hjemmel til andel i borettslag 
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense


 
Pris: Kr 200,- inklusiv mva.
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Betaling foregår via - en enkel og sikker betalingsløsning. Klikk her for mer informasjon om Netaxept.
 
Hent blankett >>
Grunnbeløpet (G) er økt (21.05)
Grunnbeløpet i folketrygden
er nå økt med 4,98 prosent fra
101 351 kroner til 106 399 med virkning fra 1. mai 2021.
Klikk her for mer informasjon.
(03.05)
Permitteringsvarsel som følge av Corona-19 (08.04)
Er du arbeidsgiver og må permittere ansatte grunnet midlertidig arbeidsstans eller arbeidsreduksjon på grunn av tiltak forårsaket av Corna-19 pandemien, kan du ved hjelp av denne veiviseren få hjelp til å lage skreddersydde permitteringsvarsel. Klikk her for gratis tilgang til veiviseren.
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no