VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Avtale om underholdsbidrag til barn over 18 år

Denne avtale er utarbeidet av NAV til bruk for privat avtale om barnebidrag med barn over 18 år. Når barnet har fylt 18 år er det barnet selv som kan inngå avtale om barnebidrag. Barnet har krav på bidrag så lenge det går på vanlig skole (videregående skole).

NAV ønsker at det inngår privat avtale om barnebidrag. Det tas som utgangspunkt at forsørging av barn er et privat anliggende, og at det derfor ikke er nødvendig å trekke inn det offentlige dersom den partene uten store problemer kan komme frem til en avtale begge er tilfreds med. Private avtaler gir dessuten mulighet for å inngå avtaler som er bedre tilpasset den enkelte situasjon, enn det et offentlig regelverk har mulighet til å klare. Klikk her for mer info fra NAV om private avtaler.

Dersom barnet eller den bidragspliktige ønsker at NAV skal fastsette eller endre barnebidraget, må begge betale et gebyr til staten tilsvarende 1 Rettsgebyr. Hvis man velger å inngå privat avtale, unngår man gebyr.

Om bidragsmottakeren ønsker det, kan NAV Innkrevningssentral (tidl.Trygdeetatens Innkrevingssentral (TI)) stå for innkreving og formidling av bidraget selv om foreldrene har inngått privat avtale. Dette er gebyrfritt. Merk at dersom bidraget skal kreves inn gjennom NAV Innkrevningssentral, må den private bidragsavtalen sendes inn for registrering.

Som en støtte for inngåelse av private avtaler har NAV utarbeidet en "Bidragsveileder" som er et verktøy for beregning av barnebidrag i henhold til de nye bidragsreglene.

Blanketten kan også lastes ned i nynorsk utgave, klikk på Avtale om underhaldsbidrag til barn over 18 år.

Blanketten er i pdf-format og det kreves derfor at man har Acrobat Reader installert på din PC. Acrobat Reader kan gratis lastes ned ved å klikke her. Det er dessverre ikke mulig å legge inn opplysninger i feltene, blanketten må skrives ut og dernest fylles ut manuelt.


 
Pris: Gratis
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Hent blankett >>
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no