VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall dokumenter og blanketter! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vår store base av dokumenter og blanketter.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument gjelder er det en 3 dagers reklamasjonsfrist.
Arbeidsoppgave og salærfastsetting m/kalkulering

Blanketten Arbeidsoppgave og salærfastsetting er utarbeidet av Justisdepartementet til bruk for advokater, sakkyndige og tolker som har rett til godtgjøring fra det offentlige (blankett GA-3024).

Denne blankett er med makroer og kalkulerer. Ønsker du en blankett som ikke kalkulerer (uten makroer) og som er tilrettlagt Mac-brukere klikk her.

Den offentlig salærsats for advokater var i 2015 kr 970. Fra 01.01.2016 er salærsatsen fastsatt til kr 995 jfr.rundskriv G-05/2015.

Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesatsen som gjaldt da oppdraget ble avsluttet. For merverdiavgiftspliktige salærberettigede vil merverdiavgiften komme i tillegg til salærsatsen.

Nærmere informasjon om fastsetting og beregning av salæret vises det til Forskrift om fri rettshjelp og stykkprisforskrift.

HJEMLER OG NYTTIGE LENKER:
- Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.v.
- Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fritt rettsråd og i straffesaker.

Justisdepartementet fastsetter salæret i Justisdepartementets rundskriv.
Her finner du
informasjon om nye salærsatser for advokater m.v. i straffesaker og i benefiserte saker, og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige.

Arbeidsoppgaven skal leveres domstolen eller fylkesmannen snarest mulig og senest innen 3 måneder etter avsluttet arbeid.

Blanketten skal innleveres i 2 eksemplarer.

Skjemaet gjør bruk av makroer, klikk her for veiledning til å foreta en innstilling i Word som er nødvendig for at du kan aktivere makroer.


 
Pris: Kr 50,- inklusiv mva.
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Betaling foregår via - en enkel og sikker betalingsløsning. Klikk her for mer informasjon om Netaxept.
 
Hent blankett >>
Demonstrasjonsvideo (24.09)
Klikk her for å se en video med demonstrasjon av AdvokatOnline.
NYHET!
Lansering av dokumentsett
(15.06)

AdvokatOnline lanserer nå
dokumentsett som blir den raskeste og enkleste måten å stifte et enkelt aksjeselskap på. I løpet av få minutter får du utarbeidet alle dokumentene for å stifte et AS ferdig til signering.
Enklere kan det ikke bli!
Klikk her for oversikt dokumentsett Stifte AS.

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no