VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Oppsigelse av arbeidstaker (engelsk tekst) - Notice of dismissal

Dette dokument Notice of dismissal er en mal med engelsk tekst på skriftlig oppsigelse av en arbeidstaker. Oppsigelsen er utarbeidet til bruk for norske arbeidsgivere overfor engelskspråklige ansatte i Norge og inneholder arbeidsmiljølovens formkrav for oppsigelse. 

Etter nedlastning redigerer man selv innholdet ved å endre teksten som er i kursiv og parentes, eksempelvis (James Smith).

Reglene om oppsigelse er gitt i arbeidsmiljøloven kap. 15, og disse gjelder for de fleste virksomheter og arbeidstakere. Statstilsatte har i stor grad egne bestemmelser i tjenestemannsloven. For sjømenn og innen fangst og fiske gjelder bl.a. sjømannsloven. Bestemmelser gitt i tariffavtaler som binder partene vil normalt gå foran arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig, drøftes med arbeidstakeren og med arbeidstakerens tillitsvalgte, med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker det, jfr arbeidsmiljølovens § 15-1. Dersom masseoppsigelser, dvs oppsigelse av minst 10 arbeidstakere innenfor et tidsrom på 30 dager uten at oppsigelsene er begrunnet i de enkelte oppsagte arbeidstageres forhold, skal Arbeids- og velferdsetaten (NAV) ha en melding om dette, jfr arbeidsmiljøloven § 15-1. Masseoppsigelsene er ikke gyldige før etter 30 dager NAV har fått melding om oppsigelsene. Klikk her for nærmere informasjon og blankett til NAV.

Dette dokumentet er ikke tilrettelagt for oppsigelse i prøvetiden.

Oppsigelsen skal enten leveres personlig eller sendes ved rekommandert post. Dersom oppsigelsen overleveres personlig skal det utarbeides to eksemplarer hvorav den oppsagte kvitterer med underskrift og datoangivelse som bekrefter både at vedkommende har mottatt oppsigelsen og tidspunktet. Arbeidsgiver beholder denne gjenparten som bevis for beregning av frister ved eventuelle tvister.

Relaterte dokumenter:
Avskjedigelse arbeidstaker (engelsk) Dismissal with immediate effect
Oppsigelse av arbeidstaker
Melding fra arbeidsgiver til NAV ved masseoppsigelse / permittering

AdvokatOnline sin samarbeidspartner på arbeidsrettens område er
Kvale Advokatfirma DA som har utarbeidet denne malen.
Anbefalt litteratur relatert til denne malen er fagbøkene Oppsigelser på 1-2-3 og Permitteringer og nedbemanninger i praksis.


 
Pris: Kr 800,- inklusiv mva.
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Betaling foregår via - en enkel og sikker betalingsløsning. Klikk her for mer informasjon om Netaxept.
 
Hent blankett >>
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no