VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Oppsigelse av arbeidstaker

Reglene om oppsigelse er gitt i arbeidsmiljøloven kap. 15, og disse gjelder for de fleste virksomheter og arbeidstakere. Statstilsatte har i stor grad egne bestemmelser i tjenestemannsloven. For sjømenn og innen fangst og fiske gjelder bl.a. sjømannsloven. Bestemmelser gitt i tariffavtaler som binder partene vil normalt gå foran arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig, drøftes med arbeidstakeren og med arbeidstakerens tillitsvalgte, med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker det, jfr arbeidsmiljølovens § 15-1.

Dette dokumentet kan brukes ved oppsigelse både i og utenfor prøvetiden.

Dersom masseoppsigelser, dvs oppsigelse av minst 10 arbeidstakere innenfor et tidsrom på 30 dager uten at oppsigelsene er begrunnet i de enkelte oppsagte arbeidstageres forhold, skal Arbeids- og velferdsetaten (NAV) ha en melding om dette, jfr arbeidsmiljøloven § 15-1. Masseoppsigelsene er ikke gyldige før etter 30 dager NAV har fått melding om oppsigelsene. Klikk her for nærmere informasjon og blankett til NAV.

Dersom oppsigelse av 30 arbeidstakere eller flere, er det også plikt til å sende melding til Fylkeskommunen i henhold til Omstillingslova (Lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd av 6. juni 2008 nr 38).

Relaterte dokumenter:
Avskjedigelse arbeidstaker (engelsk) Dismissal with immediate effect
Oppsigelse av arbeidstaker (engelsk tekst) - Notice of dismissal
Melding fra arbeidsgiver til NAV ved masseoppsigelse / permittering
Avtale om opphør av arbeidsforhold (sluttavtale)

Det er skrevet mye om dette temaet. Vi kan anbefale artiklene på Jusstorget.no "Oppsigelse av arbeidsforhold" og "Oppsigelse av ansatte med prøvetid".


 
Klikk på "Til veiviseren" for å komme til spørsmålene.
Dokumentet genereres etter at alle spørsmålene er besvart, og du kan lagre dokumentet i Word- eller PDF-format på din egen PC.
 
Pris: Kr 600,- inklusiv mva.  
Til veiviseren >>
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no