VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Ektepakt / Capitulaciones Matrimoniales (spansk)

VI HAR FÅTT EN TILBAKEMELDING FRA EN KUNDE SOM IKKE FIKK TINGLYST EN SPANSK EKTEPAKT OG HAR DERFOR INNTIL AVKLARING MED EKTEPAKTREGISTERET STOPPET TILGANGEN TIL BLANKETTEN.

Denne blankett er en spesialutviklet versjon av blankett GA-4379 Ektepakt kjønnsnøytral / Capitulaciones Matrimoniales med norsk og spansk tekst. Teksten er oversatt av statsautorisert translatør og skal kunne tinglyses i Ektepaktregistret i Brønnøysund.

Ekteskap innebærer at det økonomiske forholdet mellom ektefellene blir regulert av rettsregler. Blant annet krever ekteskapsloven at visse avtaler ektefellene imellom skal inngås i form av en ektepakt for å være gyldig. En ektepakt er en juridisk bindende avtale mellom ektefeller - inkludert avtaler om overføring av gaver mellom dem. Det stilles visse formkrav til ektepakten, blant annet skal den være skriftlig og undertegnes av vitner.

For å oppnå rettsvern overfor kreditorer må ektepakter tinglyses i Ektepaktregisteret, Brønnøysund. Ektepakt vedrørende gaver må alltid tinglyses i Ektepaktregisteret for å få rettsvern.

En ektepakt som overdrar fast eiendom eller andel i borettslag fra den ene ektefellen til den andre, må for å få fullt rettsvern også tinglyses på eiendommens blad i grunnboken hos Kartverket. Dette må partene selv sørge for. Ektepakter som ikke innebærer overdragelse av eiendomsrett kan ikke tinglyses i grunnboken.

En ektepakt som skal tinglyses, må være skrevet på særskilt skjema. Stortinget har bestemt at det skal betales gebyr for tinglysning av bl a ektepakter. Gebyrene finner du her.

For å få tinglyst ektepakten må ektepaktskjemaet være riktig utfylt. Et riktig utfylt skjema sikrer også rask og effektiv behandling i Ektepaktregisteret. Hjelp til utfylling av blanketten finner du her (pdf-fil).

Råd og hjelp i forbindelse med opprettelse av ektepakter finner du her.

Aktuelle lover og forskifter:
Ekteskapsloven, kapittel 11
The Marriage Act, engelsk oversettesle av Ekteskapsloven
Tinglysingsforskriften

Relaterte blanketter:
Ektepakt mann/kvinne (bokmål) (nynorsk(engelsk)
Ektepakt - kjønnsnøytral (bokmål) (nynorsk)
Begjæring om sletting av ektepakt


 
Til veiviseren >>
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no