VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Avtale om opphør av arbeidsforhold (sluttavtale)

Denne mal på sluttavtale er til bruk ved en minnelig løsning på endelig opphør av et arbeidsforhold mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Avtalen tar for seg økonomiske og praktiske forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Sluttavtalen må signeres av begge parter.

Typisk brukstilfelle vil være der arbeidstaker har protestert på arbeidsgivers oppsigelse, og etter forhandlinger er kommet fram til en minnelig løsning om avvikling av arbeidsforholdet som begge parter kan akseptere.

Arbeidstakeren fraskriver seg ved en slik avtale muligheten til å gå til sak mot arbeidsgiveren senere, normalt med en motytelse til arbeidstakeren med en økonomisk kompensasjon utover lønnen i oppsigelsesperioden og/eller ved at arbeidstaker fristilles fra sin stilling før utløpet av oppsigelsesperioden.

OBS: Sluttavtalen er ikke til erstatning for oppsigelsesbrev eller avskjedsbrev.

Avtalen er privatrettslig og ikke regulert i noen lov. For øvrig vises det til Arbeidsmiljølovens kapitel 15 Opphør av arbeidsforhold og kapitel 17 Tvister om arbeidsforhold og det er viktig å påse at sluttavtalens bestemmelser ikke er i konflikt med Arbeidsmiljøloven.

Klikk her for sjekkliste og hva du må huske på når du skal utarbeide en sluttavtale.

Anbefalt faglitteratur om temaet:
"Nedbemanning og sluttpakker" av Nicolay Skarning

Relaterte dokumenter:
Oppsigelse av arbeidstaker
Avskjedigelse av arbeidstaker
Sluttattest - med angivelse av personlige egenskaper
Sluttattest - uten angivelse av personlige egenskaper


 
Pris: Kr 600,- inklusiv mva.
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Betaling foregår via - en enkel og sikker betalingsløsning. Klikk her for mer informasjon om Netaxept.
 
Hent blankett >>
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no